Sponsoren

Vrienden van de Slag

Het evenement dat in augustus plaatsvond heeft vele vrienden. Zij steunden de Slag door elk minimaal € 10 in te legggen. Alle Vrienden van de Slag die zich voor 31 augustus hebben ingetekend om Vriend te worden ontvangen vanaf 20 november 2015 het prachtige stripboek ‘Verschanst in de Tijd’ van Meinte Strikwerda. Vrienden ontvangen een genummerd en gesigneerd exemplaar!

Vrijwilligers

Het project ‘Verschanst in het Westerkwartier’ komt tot stand met de hulp van vele vrijwilligers en de steun van vele organisaties. Initiatiefnemers zijn de Koren- en Pelmolen Fortuna en de dorpsverenigingen van Noordhorn  en Niezijl. Gemeente Zuidhorn en de Vereniging Groninger Dorpen en Plattelandshuis Westerkwartier steunen daarbij de organisatie vanaf het eerste uur.

Samenwerkingspartners

Saluutbatterij Atkins, www.sbatkins.nl

Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange

Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn

Slag bij Heiligerlee

Drentse Prehistorische Vereniging

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

De Detector Amateur

Noordelijk Archeologische Depot

Ver. Dorpsbelangen Zoutkamp

Erfgoedpartners / Museumhuis Groningen (educatietraject)

 

Subsidiegevers

De uitvoering wordt ondersteund in de vorm van subsidie door de Provincie Groningen (PLG/SEV fonds en Evenementenbudget), Gemeente Zuidhorn, Activiteitenbudget Verhalen van Groningen, het Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, het J.B. Scholtenfonds, het Fonds voor de Landbouw Groningen, het  Gebiedsfonds Westerkwartier, het Leefbaarheidsfonds Wold en Waard en St. Koren- en Pelmolen Fortuna.

Het stripverhaal van Meinte Strikwerda is mede mogelijk gemaakt door Noorderpoort.

Sponsoren

Stichting Schansenkrijg Westerkwartier bedankt de volgende sponsoren:

De bedrijven van Handelsvereniging Fortuna in Noordhorn

Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit uit Groningen

Waarborg Vastgoed uit Groningen

Haitsma Beton uit Kootstertille

Brilmode Zuidhorn

Autowascentrum Noordhorn

Hubo Noordhorn 

Berend Ridder grondverzet en kraanverhuur 

Briljant Autoschade  

Hoekstra Bouw 

Multi-storage  

Dierenspeciaalzaak Arnold Wegman

Kikstra Zonwering 

Wubbema Autoparts

Schoorsteenveger Miedema

Van Esch Groente en Fruit 

Tuincentrum Frank Meester

Kledingverhuur Eringa uit Opende biedt 25% korting bij verhuur van kostuums voor iedereen die zich voor dit evenement graag in gepaste kledij wil uitdossen en geen tijd heeft om dit zelf te maken. (Wel even vermelden dat het gaat om de Slag bij Noordhorn).

Univé sponsort ons met de afscheidingshekken voor het evenement

Irish-Dutch Hotel Restaurant ’t Holt sponsort de Historische Kinderspelen

Meester Tj. Smid Netwerk Notarissen Zuidhorn steunen het project en de Stichting Westerkwartier.

Top Milieuservice uit Noordhorn heeft pallethout voor obstakels en objecten op het slagveld geleverd

Houthandel F. Veenstra uit Noordhorn; stelde hout voor een wandje in molen beschikbaar en geholpen met de bebording en andere klussen.

kunstschilder  Frans Hage  AutoArt heeft de tentoonstelling in de Molen Fortuna gesponsord via verkoop van reproducties van het schilderij ‘Fortuna in de winter’.

Autobedrijf Pijpker: stelde transportauto ter beschikking ten behoeve van de tentoonstelling en stelt terrein ter beschikking voor het naspelen van de Slag en de faciliteiten.

Makelaardij Achterhof helpt ons met raad en daad en stelt terrein ter beschikking voor het naspelen van de Slag en de faciliteiten.

Ook de andere grondeigenaren/pachters en omwonenden rondom het ‘Slagveld’ zijn wij zeer erkentelijk voor hun coöperatieve houding en welwillendheid ten aanzien van het naspelen van de Slag. In het bijzonder Jan Tempel voor het beschikbaar stellen van zijn stallen en extra zorg voor de cavalerie.

 

 

Word Vriend van de Slag!

Als u zich nu aanmeldt als Vriend van de Slag’ steunt u niet alleen het evenement, maar ontvangt u na afloop ook nog prachtige uitgave van het stripboek ‘Verschanst in de Tijd’ !