Hagenpreek

Voorafgaand aan het strijdgewoel werd er een Hagenpreek worden gehouden naast het slagveld. Een Hagenpreek is een godsdienstoefening in de open lucht die gehouden werd in de 16e eeuw toen er voor de protestanten geen plaats in de reguliere kerken was. Zowel op zaterdag als op zondag vond  de Hagenpreek in de ochtend uur plaats op het open veld. Bij deze Hagenpreek figureerden vele vrijwilligers in kledij uit die periode. Op zaterdag werd de Hagenpreek uitgevoerd door de lokale dominee,  Ds. M. Kreuk, op zondag nam dhr. Y. Luinenburg de Hagenpreek voor zijn rekening.

Het afgelopen half jaar is, onder de bezielende leiding van Marijke Bos, door vrijwilligers uit Noordhorn én andere dorpen in het Westerkwartier, enthousiast gewerkt aan het maken van kostuums voor de figuranten bij de Slag en Hagenpreek. Wekelijks waren er bijeenkomsten in de Dorpsstee in Noordhorn waar  mutsen, baretten, broeken en schorten werden gemaakt. Deelnemers kwamen zelf met het idee om ook beenwarmers en mutsjes te haken. De kostuums zijn  met natuurlijke verfstoffen geverfd, zoals dat in vroeger tijden ook gebeurde.