Slag bij Noordhorn

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus

We kunnen met z’n allen terugkijken op een geweldig weekend met het naspelen van de Slag bij Noordhorn uit 1581!

Naar schatting 2500 bezoekers hebben de Slag, de Hagenpreek, de Historische Markt, Kinderspelen en Kampement kunnen meemaken. Een korte impressie:

IMG_4142_optocht reenactors door de Langestraat

Om 13.00 uur werd het onrustig langs de Noorderweg. Daar kwamen de troepen, met vóóraan de cavalerie, het geheel begeleid door tromgeroffel. De Staatsen trokken op vanaf het Heerpad, alwaar ze werden verrast door de Spaanse troepen. Het was een kakafonie van schoten, musketgeweren en kanonnen. De piekeniers hielden zich kranig maar bleken geen partij tegen de vuige tegenstander. Na anderhalf uur was de strijd dan ook beslecht, en lag een groot deel van de Staatse troepen gewond in het veld. 

 

Een overweldigend applaus viel de strijders ten beurt, en, o, wonder, daar stondeOLYMPUS DIGITAL CAMERAn alle troepen weer in het gelid! Men sloot terstond vrede en voort ging het weer, op weg naar het kampement. Hier wachten de schreiende marketentsters op hun mannen, groot was de vreugde dat allen ongedeerd weerkeerden. Er werd muziek gemaakt, gezongen, gedanst.

 

 

Bezoekers konden genieten van het schouwspel, de heerlijke etensgeuren, de ambachten en vooral het mooie weer.

 

056D4612

 

 

De Hagenpreek

Voorafgaand aan het strijdgewoel zal er een Hagenpreek worden gehouden naast het slagveld. Een Hagenpreek is een godsdienstoefening in de open lucht die gehouden werd in de 16e eeuw toen er voor de protestanten geen plaats in de reguliere kerken was. Zowel op zaterdag als op zondag wordt deze om 11.00 uur gehouden. Tijdens deze Hagenpreek zullen vele vrijwilligers figureren in kledij uit die periode.

Lees meer