Op woensdag 2 september vond de pilot plaats van het erfgoededucatie project Vriend&Vijand dat in opdracht van Erfgoedpartners Groningen en Stichting Schansenkrijg is ontwikkeld rondom de Slag bij Noordhorn.

Met groep 7/8 van de Samenwerkingsschool de Vlieger te Noordhorn is er in een intensieve en inspirerende ochtend gewerkt aan het project met als thema vriend en vijand. Kern van het project is om vanuit de verschillende perspectieven naar de slag te kijken. Niet alleen het standpunt van de Spaanse en Staatse troepen is belicht,  er is ook gekeken vanuit het perspectief van de burgers van Noordhorn en de vele huursoldaten die in de Slag hebben meegestreden.IMG_5613

Voor veel kinderen was het naspelen van de Slag in het weekend van 29 en 30 augustus een indrukwekkende belevenis waar ze al veel leerden over het verloop van de slag. Aan de hand van de expositie in de Molen Fortuna werden de verschillende standpunten rondom de slag en het plaatsen daarvan in de geschiedenis van de tachtigjarige oorlog duidelijk. De geschiedenis kan vanuit meerdere perspectieven naverteld worden. In de voorbereidende les in de klas is dit onderwerp besproken naar aanleiding van voorbeelden uit het hedendaagse leven.

In het project is niet alleen aandacht voor het vriend- en vijandsbeeld rondom de slag, ook de molen zelf zit vol voorbeelden van vrienden en vijanden… Wat dacht je van de vele schaduwen en geluiden die ontstaan tijdens het nachtelijk draaiende houden van de molen als je alleen en kaars tot je beschikking hebt als verlichting… Duisje komt misschien wel om de hoek kijken…IMG_5627

De Molenaar heeft de kinderen een rondleiding  gegeven waarbij de verschillende vrienden en vijanden van de molen ter sprake kwamen. Zelfs voor de kinderen die de molen al eens bezocht hadden was het nu een hele andere ervaring.

In het laatste onderdeel van de ochtend hebben de leerlingen gewerkt aan een creatieve verwerkingsopdracht. Door middel van stopmotion-animatietechniek vertelden de vier groepjes het verhaal van de slag vanuit één bepaald perspectief. Het eindresultaat: spannende stopmotionfilmpjes met bijzondere materialen zoals meel, granen en papieren figuren. De kinderen hebben geheel op eigen wijze het verhaal van de slag verbeeld.IMG_5643

De eerste pilot was een succes, de kinderen en de juf van groep 7/8 waren onder de indruk en één van de leerlingen vertelde: “Ik vond het heel erg leuk en ik heb heel veel bijgeleerd over de tachtigjarige oorlog.”

Voor de tweede pilot zijn de ontwikkelaars nog op zoek naar een pilotschool en daarna wordt er uitgekeken naar deelname van andere scholen aan het project Vriend&Vijand.

Aanmelden kan binnenkort via Cultuurclick Groningen!!