Educatie

De Molen Fortuna heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Noordhorn. Ten tijde van de Slag in 1581 fungeerde een voorloper van de molen als ‘fourageplaats’, en als uitvalsbasis van Verdugo, de Spaanse  legeraanvoerder. Het project ‘Verschanst in het Westerkwartier’ is dan ook opgezet om het 125 jarig bestaan van de huidige molen te vieren. Aan de hand van informatie uit historisch en archeologisch onderzoek en met behulp van door amateurdetectoren gevonden artefacten wordt een permanente tentoonstelling ingericht. Een documentaire over het project, het onderzoek en de na te spelen Slag zal te bezichtigen zijn bij de tentoonstelling.

 

Om de verbinding tussen het heden en het verleden levend te houden is er een mooi aanbod in ontwikkeling voor scholen, waarbij is gekozen voor de thema’s Vriend & Vijand en de Molen Fortuna. Verder gaat de Molen Fortuna als ToeristischInformatiepunt (TIP) fungeren. De bezoekers, die nu al veelal de weg weten te vinden naar de Molen, kunnen hier dan ook terecht voor toeristische en culturele informatie uit de regio. De Molen maakt deel uit van een Schansen(fiets)route, die opnieuw zal worden uitgebracht. Om de nagedachtenis aan de dramatische gebeurtenissen in 1581 levendig te houden zal een monumentaal aandenken worden ontwikkeld. Op 29 augustus wordt de tentoonstelling geopend en het aandenken onthuld.