Vrijwiligers gezocht!!!

Voor het project zijn vele handen nodig. We zoeken dan ook vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen aan het voorbereiden van het evenement in augustus, te weten: kostuums maken, figurant zijn rondom de Slag en bij de Hagepreek, obstakels voor het Slagveld...

Feestelijke startbijeenkomst in de Euroborg

Na een lange tijd van voorbereiding, fondsenwerving en afspraken maken met partnerorganisaties, is het zo ver: het project ´Verschanst in het Westerkwartier´ dat de Slag bij Noordhorn en het Beleg van Niezijl uit de vergetelheid moet halen, is op 18 februari officieel...